乔治亚州

ასტრაზენეკაგლობალური,ბიოფარმაცევტულიკომპანიაა,რომელიცსამეცნიეროკვლევებისსაფუძველზეახორციელებსფართოგამოყენებისმედიკამენტებისშექმნას,განვითარებას,წარმოებას,დისტრიბუციასდამთელიმსოფლიოსმასშტაბითკომერციალიზაციას。

ჩვენგვჯერა,რომპაციენტებისდახმარებისსაუკეთესოსაშუალებასამეცნიერომიღწევებზეფოკუსირებაა,რათამოხდესდაავადებებისჯერკიდევუცნობიმექანიზმებისგამოვლენადაუახლესი,მიზანმიმართულისამკურნალოსაშუალებებისშექმნა。ჩვენიკომპანიისუმთავრესიმიზანიამედიცინისსაზღვრებისგარღვევა,ცხოვრებისხარისხისგასაუმჯობესებელიმედიკამენტებისშესაქმენლად。

ჩვენიძალისხმევისკონცენტრირებასვახდენთმედიცინისიმსამუმთავრესთერაპიულმიმართულებაში,რომელშიცვფიქრობთ,შეგვიძლიამნიშვნელოვანიშვებამივანიჭოთპაციენტებს。ესმიმართულებებია:ონკოლოგია;გულ——სისხლძარღვთადამეტაბოლურიდაავადებები;სასუნთქისისტემის,ანთებითიდააუტოიმუნურიდაავადებები。

ასტრაზენეკასაქართველოში

„ასტრაზენეკაიუქეილიმითედ”——ისწარმომადგენლობასაქართველოში2009წლის1სექტემბერსდაფუძნდადა18სხვადასხვადასახელებისპრეპარატითააწარმოდგენილი。მათიუმრავლესობაშესაბამისითერაპიულიკლასისლიდერიაროგორცმსოფლიოსმრავალქვეყანაში,ასევესაქართველოში。კომპანიაგამოირჩევაეთიკურისტანდარტებისმკაცრიდაცვით,სპეციალისტებისათვისუახლესისამეცნიერომიღწევებისშესახებინფორმაციისმიწოდებითადამათისისტემატურიგანახლებით。

საქართველო

„ასტრაზენეკაიუქეილიმითედ”——ისწარმომადგენლობასაქართველოშიმისამართი:ქ。0160年თბილისიგამრეკელისქ。# 19
ტელ。+995 322 38 68 98
ფაქსი。+995 322 38 68 89

მედიკამენტები

კარდიოლოგიურიმიმართულება:
琥珀酸美托洛尔(倍他乐克ZOK)——ანტიჰიპერტენზიული,ანტიანგინალურიდაანტიარითმულისაშუალება
倍他乐克i / v(酒石酸美托洛尔)——ანტიჰიპერტენზიული,ანტიანგინალურიდაანტიარითმულისაშუალება
Tenoretic(阿替洛尔- 100 chlortalidone - 25) -კომბინირებულიანტიჰიპერტენზიულისაშუალება
可定(Rosuvastatine)——ჰიპოლიპიდემიურისაშუალება
Atacand(坎地沙坦)——ანტიჰიპერტენზიულისაშუალება
Brilinta (Ticagrelor)——ანტიაგრეგანტულისაშუალება

გასტრო——ენტეროლოგია:
埃索美拉唑(唑)-პროტონულიტუმბოსიჰიბიტორი
埃索美拉唑i / v(唑)-პროტონულიტუმბოსიჰიბიტორი

პულმონოლოგია:
Pulmicort(布地奈德)-საინჰალაციოგლუკოკორტიკოსტეროიდი
Symbicort(布地奈德+ Formoterole)——საინჰალაციოგლუკოკორტიკოსტეროიდი+სელექტიურიბეტა2ადრენომიმეტურისაშუალება

ონკოლოგია:
Casodex (Bicalutamide)——სასქესოჰორმონისანტაგონისტი
Arimedex(阿那曲唑)-სასქესოჰორმონისსინთეზისინჰიბიტორი
Faslodex (Fulvestrant)——ანტიესტროგენი
Zoladex (Gozereline)——ჰონადოტროპინისგამათავისუფლებელიჰორმონისაგონისტი

Tagrisso (Osimertinib) - TKIთიროზინ——კინაზასინჰიბიტორი

Lynparza (Olaparib)——PARP(保利ADP-ribose聚合酶)ინჰიბიტორი

მეტაბოლურიდაავადებები:

Forxiga (Dapagliflozin)——გლიკემიურიკონტროლისგასაუმჯობესებელისაშუალებატიპი2შაქრიანიდიაბეტისმქონეპაციენტებში

Xigduo XR Dapagliflozin和二甲双胍XR -გლიკემიურიკონტროლისგასაუმჯობესებელიკომბინირებულისაშუალებატიპი2შაქრიანიდიაბეტისმქონეპაციენტებში

საკონტაქტოინფორმაცია

დამატებითისამედიცინოინფორმაციისსაჭიროებისშემთხვევაში,გთხოვთ,მოგვმართოთელ。ფოსტაზე:Medinfo.Georgia@Betway精装版Astrazeneca.com

თუთქვენგაქვთინფორმაციაჩვენიკომპანიისპრეპარატებითგამოწვეულირაიმეარასასურველირეაქციისანგვერდითიმოვლენისშესახებ,გთხოვთმოგვწეროთმეილზე:
Georgia.PatientSafety@Betway精装版astrazeneca.com
ანდაგვიკავშრდეთტელეფონისნომერზე:
+995 32 238 68 89