匈牙利

EgészségünkjavításaAZ egyik legnagyobbkihívás,amivel一个麦világbanszembesülünk。GlobálisgyógyszeriparivállalatkéntAZ阿斯利康Betway精装版kiemelt szereppel BIR AZ Innovativ公司gyógyszerekkutatásában,fejlesztésébenéSforgalombaho​​zatalábanolyan fontosterületeken薄荷一个kardiovaszkuláris/ metabolikusbetegségek,onkológia,valamint一个légzőszervi,gyulladásoséSautoimmunbetegségek。

Rólunk

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。BUDAPESTIszékhellyelműködikMagyarországon。甲közel110 FO alkalmazottközülegyesek AZ UJ,Innovativ公司gyógyszermolekulákklinikaifejlesztésébenvesznekrészt,MIGmások一个törzskönyvezéssel,一个forgalombaho​​zataliengedélyekgondozásávaléS一个MARtörzskönyvezettgyógyszerekforgalmazásávalkapcsolatosteendőketlátjákEL,beleértve一个gyógyszerekegészségügyiszakemberek FELEtörténőismertetésétéS一个gyógyszer-nagykereskedelmitevékenységet。

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。如果你是一个有教养的人,你就会被别人欺负。一个vallalat elkotelezett一处szintűtudomanyos es etikai normak betartasa iranyaban minden tevekenysegenek vegzese soran。

A nagyvallalat magatartasi kodexe magyar nyelven itt olvashato:Magatartasi Kodex (PDF 332kb)

Utmutato az AstraZenecaval egyuttműkodőharmadik felek szamara

Vallalatunkrol

阿兹阿Betway精装版斯利康。一个vilag egyik vezetőkutatasorientalt gyogyszervallalata londoni kozponttal, amee kiterjedt kutatas——fejlesztesi es gyogyszergyartasi tevekenyseget folytat es reszvenyeit一vilag vezetőtőzsdein jegyzik。

1999 -本vallalat sv es英国gyogyszeripari cegek egyesulesevel触摸屏letre, es azota biotechnologiai vallalatokat是magaba tomoritőnagyvallalatkent tevekenykedik一vilag tobb薄荷100 orszagaban。

一个nagyvallalatnak tobb薄荷62 000 alkalmazottja范,ebből 11 000 munkatars kutatas-fejlesztesi teruleten dolgozik。一个főkutatasi centrumok Svedorszagban, Angliaban es az Amerikai Egyesult Allamokban talalhatok。kozpo -kelet- europai klinikai kutatasi reszleg kozpontja A magyarorszagi Betway精装版AstraZeneca Kft。budapesti irodajaban talalhato。

AZ阿Betway精装版斯利康számosInnovativ公司gyógyszertfejlesztettき,gyártottéSforgalmazott eddig是,EStovábbra就是ARRA 6terápiásterületrekoncentrál,AMELY AZemberiségetsújtólegsúlyosabbbetegségekkelfoglalkozik,ES AMELYterületeken - munkatársainaktudásaéSkapacitásasegítségével - 一个legtöbbetteheti AZ emberekegészségénekjavításaérdekében。

AZ阿Betway精装版斯利康

 • daganatos,
 • sziv - es errendszeri,
 • gyomor-éSbélrendszeri,
 • fertőző,
 • idegrendszeri, valamint
 • légútiéSgyulladásosmegbetegedésekbenhasználatosgyógyszereketkutat,gyártéSforgalmaz。

Bővebb informacioert latogassa梅格www.Betway精装版astrazeneca.com-ot

Tájékoztatásegészségügyiszakembereknek

Forgalmazottkészítményeinkkelkapcsolatoskérdéseivelkeresheti OrvosiInformációsOsztályunkat

e-mailben (hu-medinfo@Betway精装版astrazeneca.com),vagy

- telefonon (+36 1883 - 6500

——levelben (Betway精装版AstraZeneca Kft. 1117 Budapest, Aliz utca 4)

Transzparencia

TranszparenciaKódexek - ÖnszabályozásEurópában

一个multinacionális阿Betway精装版斯利康vállalatcsoporthoztartozóBetway精装版阿斯利康Kft。AZ Innovativ公司GyógyszergyártókMagyarországiEgyesületének(“IGYE / AIPM”)tagvállalatakéntalávetetteMAGAT一个“TranszparenciaKódex”(TK)betartásának。

Ennek AZiparágiszintű,kötelezőerejűkódexnek一个célja,hogy一个gyógyszeriparéSAZegészségügyiszakemberekéSszervezetekközöttikapcsolatokátláthatóságátbiztosítsa,ESáltala一个gyógyszeriparbavetett bizalmattovábbnövelje。

A magyarorszagi Transzparencia Kodex megfelel欧洲制药工业协会联合会(EFPIA: A Gyogyszeripari Egyesuletek Europai Szovetsege)Transzparencia Kodexe一gyogyszeripari vallalatok altal az egeszsegugyi szakembereknek es az egeszsegugyi szervezeteknek nyujtott juttatasok kozzetetelerőlkovetelmenyeinek。

传统知识természetébőlfakadóan,AZönszabályozásjegyében一个乔吉normáknálszigorúbbkövetelményrendszertfogalmaz微克。Rendelkezéseit一个vonatkozóversenyjogiéSadatvédelmitörvényekkeléSrendeletekkel,illetve明登MÁSvonatkozó乔吉követelménnyelösszhangbanállítottákössze。

阿兹erintett马江- es勒夫szemelyek hozzajarulasanak figyelembe vetelevel,一个kozzetetel kiterjed minden一kodex ala esőhatalya kozvetlen es kozvetett juttatasra,一个venykoteles gyogyszerek kifejlesztesevel es forgalmazasaval kapcsolatban。

2016.elsőfelevetől kezdődően一Transzparencia Kodexeket alairo vallalatok Europa-szerte nyilvanossagra hozzak az adott orszagban műkodőegeszsegugyi szakemberekkel, intezmenyekkel, illetve szervezetekkel letrejott szerződeseik alapjan nyujtott kifizetesek es tamogatasok evenkenti osszegzeset。

AZönszabályozóplatformhoz Valo的önkéntescsatlakozáslehetőségeadottbármelyMagyarországonműködő,AIPMtagsággalNEM-rendelkezőgyógyszeriparivállalatszámára是,amennyiben AZ马加拉nézvekötelezőnekismeri EL一个TKszellemiségétéSelőírásait。

RészletestájékoztatástalálhatóAZ Innovativ公司GyógyszergyártókEgyesületénekhonlapján

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。által一个2019évrevonatkozóadatokközzététele

Betway精装版阿斯利康公司Kft Transzparencia Kozzetetel 2019.pdf

匈牙利方法注释2019.pdf

MódszertaniútmutatóTranszparenciaKódexKözzétételhez_AZ_Hungary2019.pdf

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。által一个2018évrevonatkozóadatokközzététele

Betway精装版阿斯利康Kft。Transzparencia közzété电话2018. pdf

匈牙利方法论Note_2018_EN.pdf

莫́dszertani útmutatóTranszparencia Kó敏捷Közzétételhez AZ匈牙利2018. pdf

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。által一个2017évrevonatkozóadatokközzététele(匈牙利éSangol):

Betway精装版2017_HU.pdf

Betway精装版阿斯利康KFT transzparenciaközzététel2017_EN.pdf

Modszertani utmutato Transzparencia Kodex Kozzetetelhez_AZ_Hungary 2017.pdf

方法论Note_AZ_Hungary pdf 2017.

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。altal 2016。evre vonatkozo adatok kozzetetele (magyar es angol):

Betway精装版阿斯利康KFT transzparenciaközzététel2016_HU.pdf

Betway精装版阿斯利康KFT transzparenciaközzététel2016_EN.pdf

MódszertaniútmutatóTranszparenciaKódexKözzétételhez_AZ_Hungary2016.pdf

方法论Note_AZ_Hungary 2016.pdf

AZ阿Betway精装版斯利康KFTáltal一个2015年évrevonatkozóadatokközzététele(匈牙利éSangol):

Betway精装版阿斯利康KFT transzparenciaközzététel2015_HU.pdf

Betway精装版阿斯利康KFT transzparenciaközzététel2015_EN.pdf

Modszertani utmutato Transzparencia Kodex Kozzetetelhez_AZ_Hungary 2015.pdf

方法论Note_AZ_Hungary 2015.pdf

Felhívjuk一个HONLAPlátogatóinak一个figyelmétARRA,hogy AZ ITTközzétettszemélyeséSüzletiadatokatkizárólag一个TranszparenciaKódexelőírásainakValo的megfeleléscéljábóltetteközzéAZ阿斯利康。Betway精装版Ezen adatokMÁScélbólValo的kezelése(felhasználása)jogszabálybaütközikéSTilos的。

他说:“我知道

一个hatalyos adatvedelmi jogszabaly elerhetősege

2011年EVI CXII。törvényAZinformációsönrendelkezésijogróléSAZinformációszabadságról(Infotv。)http://www.naih.hu/jogszabalyok.html

Tajekoztatas egeszsegugyi szakemberek reszere

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。, jelen kozzetetellel kapcsolatos,一个信息收集者:NAIH-82038/2014

阿斯亚达基泽利斯约加拉法亚斯耶利泰克他耶哥佐特霍萨雅鲁撒。

Természetesszemélyekadatkezelésihozzájárulónyilatkozatánakmódosításiszándékaesetén一个mintalevélletölthetőinnen

Kapcsolat

Cimzett:阿Betway精装版斯利康Kft。,Adatvedelmi felelős
LevelezésiCIM:1117布达佩斯,Alízutca街4。
电子邮件cim:privacy.hu@Betway精装版astrazeneca.com

Az oldal legutobbi frissitesenek datuma: 2018。szeptember。

©2Betway精装版016年阿斯利康

Kutatas es Fejlesztes

A 90-ESévekváltozásailehetővétették,hogy - támaszkodva一个JOLképzetthelyi szakemberekre - 一个globálisklinikaivizsgálatokban匈牙利是résztvegyen。

1991 - 本AZ angol ICI / Zeneca的később,MIG 1993-禁止一个svéd阿斯特拉是létrehoztamagyarországiklinikaikutatásirészlegét,AMELY 1995-TOLkezdődőenrégionálisközpontként就是funkcionált。

刃ceg fuzioja (1999) utan az阿斯利康maBetway精装版gyarorszagi munkatarsai kozreműkodtek abban, hogy一个部位tobb orszagaban tovabbbővultek一kutatasi kozpontok(保加利亚、罗马尼亚、Oroszorszag Ukrajna) majd Izraelben是一个letrehozta vallalat米加klinikai kutatasi reszleget。

Jelenleg一hazai kutatasi reszleg tobb、薄荷50 főtobbsegeben felsőfoku vegzettseggel rendelkezőmunkatarssal koordinalja gyogyszervizsgalatokat。Csaknem valamennyi terapias teruleten, főhangsullyal az onkologiai, pulmonologiai, kardiovaszkularis es metabolikus betegsegekben folynak klinikai kutatasaink。200 - 300 Ez egyidejűleg vizsgalohely mintegy 1000 vizsgalo es 2500 beteg reszvetelet jelenti,作者:szamara legkorszerűbb kezelesi eljarasok bevezetesenek lehetőseget keszitjuk elő。

阿兹阿Betway精装版斯利康klinikai gyogyszervizsgalatok szponzoralasa magaban foglalja一sajat munkatarsak alkalmazasanak koltseget,一个vizsgalatot vegzőintezmenyeknek es munkatarsaiknak kifizetett osszegeket, tovabbi jarulekos koltsegek(薄荷peldaul laborvizsgalatok koltsegei) fedezetet, valamint一vizsgalatban resztvevőbetegek szamara biztositott gyogyszerek koltsegeit。

Munkatársainkrésztvesznek一个vizsgálatokközpontiszervezésébenéSirányításában是,ennekkapcsánTOBB,薄荷25országgalállunkkapcsolatban。

EmellettszámosvizsgálatfolyikMÁS,AZ阿斯利康-VBetway精装版ALszerződésbenALLOkutatássalfoglalkozócégenkeresztülIS。

AZ阿Betway精装版斯利康általszponzoráltklinikaivizsgálatokbólnyert adatok REVENváliklehetségessé一个gyógyszereinktörzskönyvezéseéSforgalombahelyezésevilágszerte。Célunk,hogy一个betegekmielőbbhozzájussanak一个számukrafontos,UJkorszerűkezelésekhez。

Adatvédelem

Adatvédelem

1.Az adatvedelmi tajekoztato celja es hatalya

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。(székhelye:1117布达佩斯,Alízutca街4)薄荷adatkezelő( “Adatkezelő”)一个杰伦adatkezelésitájékoztató( “Tájékoztató”)rendelkezéseit马加拉nézvekötelezőnekismeri EL。AZAdatkezelőkötelezettségetvállalARRA,hogy一个tevékenysége索朗一个耶伦Tájékoztatóbanfoglaltaknak,valamint一个vonatkozójogszabályoknakmegfelelőenkezeli azokat一个személyesadatokat,amelyek AZAdatkezelőhonlapjának(//www.mvspeedway.com/country-sitBetway精装版es/hungary.html)(一个továbbiakban: “HONLAP”)működtetése索朗一个birtokábakerülnek。

一个Tájékoztatócélja,hogyrögzítseAZ阿斯利康KBetway精装版FT。általalkalmazottadatvédelmi-éSadatkezelésielveket。甲Tájékoztatóhatályakiterjed一个Honlapontörténő,továbbá阿松Adatkezelésekre,amikor一个felhasználó( “Felhasználó”)AZ阿斯利康Kft.-VEL一个Betway精装版HonlaponkeresztülvagyegyébMod开启veszi魔一个kapcsolatot vagykérdéstTESZ魔。一个Tájékoztatókészítésekorkülönöstekintettel voltunk一个hatályosadatvédelmijogszabályok - 一个Természetesszemélyeknek一个személyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőléSAZ ilyen adatok绍鲍德áramlásárólszólóEURÓPAIParlament的ÉS一个TANÁCS六百七十九分之二千〇一十六RENDELETE(通用数据保护条例 - GDPR),AZInformációsönrendelkezésijogróléSAZinformációszabadságrólszóló2011 EVI CXII。törvény,AZEgészségügyiéS一个hozzájukkapcsolódószemélyesadatokkezelésérőléSvédelmérőlszóló1997 EVI XLVII。törvény,illetve AZEgészségügyrőlszóló1997 EVI CLIV。törvény - rendelkezéseire。

2.一个szemelyes adatok kezelesere vonatkozo elvek

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。tájékoztatja一个详情站点felhasználóit,hogy一个weboldalontörténőkapcsolatfelvétel,(PL:kérdésfeltevés,információkérés)索朗一个Felhasználókúgykerülnekkapcsolatba AZAstraZenecával,hogyegyidejűlegszemélyesadatokat就是szolgáltatnakAZ阿斯利康KFT。Betway精装版részére,melyet AZ阿斯Betway精装版利康KFT。illetve AZáltalamegbízottadatfeldolgozó一个hatályosadatvédelmijogszabályoknakmegfelelőenkezel。阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个rendelkezésérebocsátottszemélyesadatokatkizárólag一个kapcsolatfelvételcéljánakteljesüléseérdekében,annyi ideigéSolyanmértékbenőrzi,tároljaéSkezeli,amennyiben AZT一个kapcsolatfelvételcéljaelengedhetetlenülszükségesséteszi。

一个kapcsolatfelvétellel一个FelhasználóhozzájárulszemélyesadataikezeléséhezéSelfogadja一个耶伦Tájékoztatóbanfoglaltfeltételeket。

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个személyesadatokat一个jóhiszeműségéS一个tisztességéSátláthatóságelveinek,valamint一个hatályosjogszabályoknakéS耶伦Tájékoztatórendelkezéseinekmegfelelőenkezeli。一个kezeltszemélyesadatok科雷arányban所有AZadatkezeléscéljával,松青NEM terjeszkedhet TUL。明登olyan esetben,公顷személyesadatokat AZ阿斯利康KFT。Betway精装版AZ eredetiadatfelvételcéljátóleltérő塞尔拉kívánjafelhasználni,埃罗尔一个FelhasználóttájékoztatjaéSbeszerzielőzetes,kifejezetthozzájárulását,illetőleglehetőségetbiztosítszámára一个felhasználásmegtiltására。

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。阿兹altala kezelt szemelyes adatokat一kulsővilagtol tűzfallal elzart, jelszoval vedett, biztonsagos kiszolgalon tarolja, es olyan biztonsagi iranyelveket alkalmaz, amellyel一lehetőlegteljesebb mertekben gondoskodik一tarolt szemelyes adatok biztonsagarol es integritasarol。

3.Az adatkezeles celja是kezelt szemelyes adatok kore

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。薄荷Adatkezelőaltal folytatott adatkezeles celja (a)在线tartalomszolgaltatas az, (b) Felhasznalo azonositasa,一个Felhasznaloval valo kapcsolattartas, (c) statisztikak elemzesek keszitese, (d) Felhasznalok jogainak vedelme, (e)阿兹阿斯利康Kft。Betway精装版jogos erdekeinek ervenyesitese, (f) az informatikai rendszer technijlesztese。阿兹Adatkezelő一jelen pontban rogzitett celoktol elterőcelokra一szemelyes adatokat nem hasznalja恶魔。

阿兹Adatkezelő一Felhasznalo altal Az阿斯利康Betway精装版Kft。韦尔valo kapcsolatfelvetel soran megadott alabbi adatokat kezelheti:(内华达州、IP-cim tartozkodasi他,lakohely, szuletesi他es idő,beosztas, munkahely, telefonszam机顶盒)。

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个kezeleseben levőszemelyes adatokat一jogszabalyok rendelkezeseivel osszhangban, torvenyellenes, illetve az阿斯利康haBetway精装版lozatara veszelyt jelentő,vagy一weboldal műkodeset egyebkent veszelyeztetőtevekenyseg kivizsgalasara es megakadalyozasara felhasznalhatja。

4.了Azadatkezelésjogalapja

一个szemelyes adatok kezelesenek jogalapja一Felhasznalo onkentes, előzetes, megfelelőtajekoztatason alapulo hozzajarulasa。一个Felhasznalo jogosult一hozzajarulasat barmikor visszavonni, amee visszavonas nem erinti一visszavonas előtti adatkezeles jogszerűseget。

一个tartalomszolgaltatas kereteben es ahhoz kapcsolodoan tortenőadatkezeles jogalapja lehet一Felhasznalo onkentes hozzajarulasan kivul az Adatkezelőlenyeges jogo erdeke, valamint一tajekoztatashoz es velemenynyilvanitashoz valo alapvetőjogok biztositasa,一个jogszabalyok altal meghatarozott keretek kozott。Kft报道。Betway精装版lenyeges jogo erdeke, az AdatkezelőGDPR vonatkozo rendelkezeseivel osszhangban elvegezte es jovőben是elvegezheti az erdekmerlegelesi tesztet, amee alatamasztja, hogy az阿斯利康Kft。Betway精装版adott adatkezeleshez kapcsolodo jogo erdeke erősebb一Felhasznalonak az adatkezelessel osszefuggőjogainal es szabadsagainal。阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个人可以在他的家庭中得到一份工作,他可以在一个家庭中得到一份工作。

5.了Azadatkezelésidőtartama

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个Felhasznalo adatait一fentebb红外热成像adatkezelesi celok megvalosulasaig, vagy一Felhasznalo hozzajarulasanak visszavonasaig, illetve一Felhasznalo keresere tortenőtorlesig kezeli。

Amennyibenbíróságvagyhatóságjogerősenelrendeli一个személyesADATtörlését,一个törléstAZ阿斯利康KFT。Betway精装版végrehajtja。Törléshelyett AZAdatkezelő - 一个Felhasználótájékoztatásamellett - korlátozza一个személyesADATfelhasználását,公顷FelhasználóEZT KERI,vagy公顷rendelkezéséreALLOinformációkalapjánfeltételezhető,hogy一个törléssértené一个Felhasználó博彩股份有限公司érdekét。一个személyesadatot AZ阿斯Betway精装版利康KFT。mindaddig NEMtörli,ameddigfennállAZ,az或adatkezelésiCEL,AMELY一个személyesADATtörlésétkizárta。

6.Adatfeldolgozo igenybevetele

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。tevékenységeellátásához一个耶伦Tájékoztatóbannevesítettadatfeldolgozókatvesziigénybe。

AZ阿Betway精装版斯利康KFT。érdekébeneljáró,szerződöttadatkezelőkéSadatfeldolgozóklistájaITTtalálható:AZHU HCP数据库第三方

Az adatfeldolgozok onallo dontest nem hoznak, Kft。Betway精装版韦尔kotott szerződes es一kapott utasitasok szerint jogosultak eljarni。阿兹adatfeldolgozok 2018。majus 25。napjat kovetően一reszukre az adatkezelők altal tovabbitott es altaluk kezelt vagy feldolgozott szemelyes adatokat一GDPR altal előirt rendelkezesekkel osszhangban rogzitik, kezelik es dolgozzak恶魔。

7.Adattovábbítás

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。jogosultéSköteles明登olyanrendelkezéséreALLOéSáltalaszabályszerűentároltszemélyesadatot AZilletékeshatóságoknaktovábbítani,AMELYszemélyesADATtovábbításáraOTjogszabályvagyjogerőshatóságikötelezéskötelezi。Ilyenadattovábbítás,valamint AZebbőlszármazókövetkezményekmiatt AZAdatkezelőNEMtehetőfelelőssé。

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个Felhasználóadatait一个Felhasználólakóhelyén(országon)illetve,AZEurópaiGazdaságiTérségtagállamainkívüli阿斯利康cégcsopoBetway精装版rtvalamelytagjánakadatbázisba就是továbbíthatja。AZAdatkezelőcsak olyan harmadikországbelivállalkozás,薄荷adatkezelővagyadatfeldolgozórészéretovábbítja一个Felhasználóadatait,AMELYországbanAZ adatokmegfelelőszintűvédelmebiztosított。

一个szerződeses partnerek es / vagy aBetway精装版z阿斯利康cegcsoport tagjai一Felhasznalo adatait jogszabalyon alapulo kotelezőadattovabbitas kivetelevel harmadik szemelyeknek nem tovabbitjak。

AZ阿Betway精装版斯利康cégcsoportmindenkori tagjainakazonosítóadatainakelérhetősége:www.Betway精装版astrazeneca.com;

8.Adatbiztonsag

阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。megteszi一个szükségeslépéseket一个számítógépérőleljuttatottszemélyesES / vagykülönlegesadatokvédelmeérdekében球蛋白különösenAZ azokhoz VALO jogosulatlanhozzáférés,megváltoztatás,továbbítás,nyilvánosságrahozatal,törlésvagymegsemmisítés,valamint一个véletlenmegsemmisüléséSsérülés,továbbáAZ alkalmazott TECHNIKAmegváltozásábólfakadóhozzáférhetetlennéválás艾伦。一个különbözőnyilvántartásokbanelektronikusan kezeltadatállományokvédelmeérdekébenmegfelelőtechnikaimegoldássalbiztosítani凯尔,hogy一个nyilvántartásokbantároltadatok - kivéve公顷AZTtörvénylehetővéteszi - közvetlenülNE legyenekösszekapcsolhatókéS一个Felhasználóhozrendelhetők。

9.一个Felhasznalo jogai

A Felhasznalo kerheti, hogy az Betway精装版AstraZeneca Kft。tajekoztassa, hogy kezley -e szemelyes adatat, es ha igen, akkor az altala kezelt szemelyes adatokhoz biztositson hozzaferest。一个tajekoztataskeres kiterjedhet一kezelt szemelyes adatok korere, azok forrasara, az adatkezeles celjara, jogalapjara, időtartamara, az adatfeldolgozok megjelolesere, az adatkezelessel osszefuggőtevekenysegekre。

一个FelhasználókérhetiAZ阿斯利Betway精装版康KFT。általkezeltszemélyesadatainakhelyesbítésétvagymódosítását。FigyelembevéveAZadatkezeléscélját,一个Felhasználókérheti一个hiányosszemélyesadatokkiegészítését。

一个FelhasználókérhetiAZ阿斯利Betway精装版康KFT。általkezeltszemélyesadatainaktörlését。甲törlésmegtagadható(a)一种véleménynyilvánításszabadságáhozéS一个tájékozódáshozVALO慢跑gyakorlásacéljából,vagy(b)中公顷személyesadatokkezelésérejogszabályfelhatalmazást广告;valamint(c)中乔吉igényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhez,illetvevédelméhez。一个törlésikérelemmegtagadásárólAZAdatkezelő明登esetbentájékoztatja一个Felhasználót,megjelölve一个törlésmegtagadásánakindokát。SzemélyesADATtörléséreirányulóigényteljesítésétkövetően一个korábbi(törölt)adatok MAR NEMállíthatókhelyre。阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。általküldötthírlevelekAZ azokbantalálhatóleiratkozás林肯keresztülmondhatók乐。LeiratkozáseseténAZAdatkezelő一个hírlevéladatbázisában一个Felhasználószemélyesadataittörli。

一个Felhasználókérheti,hogyszemélyesadatainakkezelésétAZ阿斯利康KFTBetway精装版。korlátozza,公顷Felhasználóvitatja一个kezeltszemélyesadatokpontosságát。一个korlátozásARRA AZidőtartamravonatkozik,AMELYlehetővéteszi,hogy AZAdatkezelőellenőrizze一个személyesadatokpontosságát。AZAdatkezelőmegjelöliAZáltalakezeltszemélyesadatot,公顷Felhasználóvitatja annakhelyességétvagypontosságát,去一个vitatottszemélyesADAThelytelenségevagypontatlanságaNEMállapíthatóMEGegyértelműen。一个Felhasználókérheti,hogyszemélyesadatainakkezelésétAZ阿斯利康KFTBetway精装版。korlátozzaakkor是,哈AZadatkezelésjogellenes,去一个Felhasználóellenzi一个kezeltszemélyesadatoktörlését,ES ehelyett克里azokfelhasználásánakkorlátozását。一个Felhasználótovábbáakkor就是kérheti,hogyszemélyesadatainakkezelésétAZ阿斯利康KFT。Betway精装版korlátozza,哈AZadatkezeléscéljamegvalósult,去一个FelhasználóigényliazokAdatkezelőáltalikezelését乔吉igényekelőterjesztéséhez,érvényesítéséhezvagyvédelméhez。

A Felhasznalo kerheti, hogy az Betway精装版AstraZeneca Kft。一个Felhasznalo altal rendelkezesere bocsatott es az Adatkezelőaltal automatizalt modon kezelt szemelyes adatokat tagolt, szeles考本·hasznalt, geppel olvashato formatumban reszere atadja es / vagy azokat egy masik Adatkezelőreszere tovabbitsa。

一个Felhasznalo tiltakozhat szemelyes adatainak kezelese ellen (i)有一个szemelyes adatok kezelese kizarolag az AstBetway精装版raZeneca Kft。-re vonatkozo jogi kotelezettseg teljesitesehez vagy az Betway精装版AstraZeneca Kft。vagy harmadik szemely jogos erdekenek ervenyesitesehez szukseges;ha az adatkezeles celja kozvetlen uzletszerzes, kozvelemeny-kutatas vagy tudomanyos kutatas;vagy (iii)公顷az adatkezelesre kozerdekűfeladat teljesitese erdekeben kerul琼。阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。一个Felhasznalo tiltakozasanak jogszerűseget megvizsgalja, es ha tiltakozas megalapozottsagat megallapitja, az adatkezelest megszunteti es一kezelt szemelyes adatokat zarolja, tovabba tiltakozasrol es az annak alapjan邰蒂intezkedesekről ertesiti mindazokat,作者:reszere tiltakozassal erintett szemelyes adatok korabban tovabbitasra kerultek。

10.Jogervenyesitesi lehetősegek

Adatkezelessel, adatmodositassal, es adattorlessel kapcsolatos kerdeseket, az alabbi cimen fogadunk:

Betway精装版阿斯利康Kft。

1117年布达佩斯

Alízutca街4。

电子邮件:privacy.hu@AsBetway精装版traZeneca.com

(日期:1125布达佩斯,Szilagyi Erzsebet杂志22/c)。,电话:+36(1)391-1400,传真:+36(1)391-1410,电子邮件cim: ugyfelszolgalat@naih.hu)。

这是我的荣幸。这是一个很好的例子。每个——Felhasznalo valasztasa szerint——Felhasznalo lakohelye vagy tartozkodasi helye szerinti torvenyszek előtt megindithato。

Lezaras időpontja: 2018.05.25。

Jognyilatkozat

 • 一种weboldal osszeallitasakor es frissitesekor az Betway精装版AstraZeneca Kft。mindig kellőgondossaggal es korultekintessel jar el, es torekszik arra, hogy weboldalon megjelenőadatok es informaciok mindig naprakeszek legyenek, azonban az阿斯利Betway精装版康Kft。nem vallal felelősseget一weboldalon talalhato adatok es informaciok időszerűsegeert, ervenyessegeert, pontossagaert, teljessegeert vagy valamilyen celra valo alkalmassagaert, tovabba一technikai okokbol eredőhibakert vagy elirasokert。
 • 一个weboldalon tarolt informaciok felhasznalasa一felhasznalo sajat felelőssegere es kockazatara tortenik, es az阿斯利Betway精装版康Kft。kizarja felelősseget一weboldal hasznalataval osszefuggesben keletkezett karokert, ideertve, de nem kizarolag az weboldalon szereplőinformaciok felhasznalasabol eredő,illetve ezzel harmadik szemelynek okozott karokert, tovabba,一个weboldalhoz tortenőhozzaferes, felhasznalas, bongeszes vagy letoltes eredmenyekeppen一felhasznalo szamitogepen vagy rendszeren, tobbek kozott cookie-k vagy virusok letolteseből vagy adatvesztesből keletkezőkarokert。
 • 阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。felhivja figyelmet, hogy一weboldalon kozolt informaciok nem tekinthetők tanacsnak, kotelezettsegvallalasnak vagy ajanlattetelnek。
 • 甲weboldalonszerepelőlinkeksegítségével一个felhasználóMÁSweboldalakat就是elérhet,azonban AZ阿斯利康KFT。Betway精装版NEMvállalfelelősségetezen weboldalak folyamatoselérhetőségéért,illetve AZ OTTmegjelenőtartalomért,különösenAZ ilyen tartalmakáltalmegvalósítottjogsértésekért,illetve AZ结felhasználásábóleredőkárokért。
 • 阿兹阿Betway精装版斯利康Kft。fenntartja一个jogot,hogy一详情站点tartalmátbármikorértesítésnélkülmegváltoztassa,bővítse,egyes tartalmakat,szolgáltatásokatmegszüntessenvagytöröljön。Bármelymódosításakkor LEPéletbe,amikor一个felhasználókövetkezőalkalommalbelép一个weboldalra。

Szerzői勒夫nyilatkozat

 • 一个weboldalonmegjelenőtartalom,beleértve一个dokumentumokat,fájlokat,szövegeket,képeket,grafikákat - feltévehogy nincs kifejezettenfeltüntetvehogy AZ harmadik塞迈伊szellemialkotása - továbbá一详情站点általánosmegjelenéseAZ阿斯利康KFT。Betway精装版szellemialkotása。
 • 一个felhasznalo kizarolag sajat hasznalatra, nem kereskedelmi cellal jogosult informaciokat kimasolni, kinyomtatni vagy letolteni一weboldalrol (kiveve harmadik szemelyek szellemi alkotasakent megjelolt tartalmat) es侯特尔把我累垮megőrizni illetve feltuntetni minden ilyen masolaton一szerzői jogra vagy egyeb szellemi tulajdonra vonatkozo utalasokat, igy kulonosen, hogy az idezet az阿斯利康Kft。Betway精装版万宝盛华,阿斯利康公司。Betway精装版szellemi termeke。
 • 阿兹előzőek kivetelevel一weboldal tartalmanak reszben vagy egeszben tortenőlemasolasa, modositasa, tobbszorozese, terjesztese es kereskedelmi celu felhasznalasa, barmilyen formaban tortenjek是——ideertve weboldalon vagy tartalman alapulo szarmazekos munkak osszeallitasat, mas webhelyekbe, elektronikus visszakeresőrendszerekbe vagy publikaciokba tortenőbeilleszteset——kizarolag Az阿斯利康Kft。Betway精装版előzetes irasbeli engedelyevel lehetseges。维多利亚muoldalra mutato hivatkozasokat (linkeket) csak azBetway精装版 AstraZeneca Kft。előzetes irasos hozzajarulasaval lehet mas weboldalon elhelyezni。
 • 一详情站点egyes oldalainakkeretezése - U。ñ。帧是helyezése - illetve ennekMÁSweboldalbatörténőbefoglalásakizárólagAZ阿斯利康KFT。Betway精装版előzetes irasbeli engedelyevel lehetseges。一个weboldalonszereplő,illetve AZ阿斯利Betway精装版康KFT。általhasználtlogók,ESvédjegyek,域nevek csak AZ阿斯利康KFT。Betway精装版előzetesírásoshozzájárulásávalhasználhatók恶魔。
 • 一个weboldalon左旋,harmadik felek szellemialkotásátképezőtartalomfelhasználásáhozvagyletöltéséhezAZ OTTmegjelöltjogosultírásbeliengedélyeszükséges。一个weboldalonszerepelőlinkekentalálhatótartalmakfelhasználásáraAZ adott详情站点felhasználásifeltételeiAZirányadók。
 • 一个fentiekben kozolt korlatozott engedely kivetelevel一weboldalon levőinformaciok kozzetetele nem ertelmezhetőugy, hogy az vagyoni, vagy felhasznalasi jogot vagy barmely mas licenszet biztositana一felhasznalo reszere。

Mellekhatasok bejelentese

Az egeszsegugyi dolgozoknak 2005。以XCV。你可以在一个都马asukra jutott feltetelezett mellekhatasokat az或szagos eelmeaz - egessegugyi Intezet (OGYEI)的一个yogyszer forgalomba hozatali engedelyenek jogosultja fele tovabbitani。

一个feltetelezett mellekhatasok bejelentesere一lakossag reszeről lehetőseg范。

一个mellekhatasok bejelenteseről tajekoztatast kaphat es bejelenteset梅格是teheti az OGYEI honlapjan (www.ogyei.gov.hu)Mellekhatasok bejelentese menupontban, vagy az阿斯利康Betway精装版szamara elkuldheti是kovetkezőelerhetősegek valamelyikere:

Betway精装版阿斯利康公司(AstraZeneca, Kft. 1117, Budapest, Aliz utca 4)

传真:+ 36-1-883-3338

电子邮件:saereport.hu@Betway精装版astrazeneca.com

电话:+ 36-20-9108-633

在线bejelentés:https://aereporting.Betway精装版astrazeneca.com

这是我的生日,我的生日是我的生日!

Csatlakozna hozzank吗?

Aktuálisállásajánlatainkat - országonkénticsoportosításban是 - megnézhetiAZ阿斯利康glBetway精装版obáliskarrieroldalán。Ehhez kattintson IDE:https://careers.Betway精装版astrazeneca.com/

Amennyiben valamelyikpozíciófelkeltetteérdeklődését,一个fenti elerhetősegen keresztul benyujthatja palyazatat阿兹在线angol nyelvűjelentkezesi圈kitoltesevel es angol vagy马札尔人的nyelvűoneletrajzanak csatolasaval。

Amennyiben kapcsolatba szeretne lepni人类Erőforras osztalyunkkal,hr.hungary@Betway精装版astrazeneca.com电子邮件címrevárjuklevelét。

AZ阿Betway精装版斯利康KERESKEDELMIéSSzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaság(székhely:1117布达佩斯,Alízutca街4),薄荷Adatkezelő,munkaerő-toborzássaléSkiválasztásieljárássalkapcsolatos feladatokteljesítéseérdekébenkezeli AZ上személyesadataitéSkülönlegesadatait。AZadatkezelésnyilvántartásiszáma:NAIH-2016分之105275。

Kérjük,hogypályázatátcsak AZTkövetőenküldjeELrészünkre,miutánfigyelmesen elolvasta AZalábbiadatkezelésitájékoztatókat。

Betway精装版阿斯利康globalis karrieroldal angol nyelvűtajekoztato(条款和条件)Kattintson IDE

(AZ angolnyelvűtájékoztatómegtalálható一个karrieroldalon,ES一个jelentkezéselőfeltételeAZelfogadása)

Betway精装版阿斯利康globalis karrieroldal angol tajekoztato马札尔人的nyelvűforditasa(条款和条件)Kattintson IDE

Amennyibenbármilyenkérdése面包车耶伦adatkezelésselkapcsolatban,kérjük,forduljon一个helyivállalatAdatvédelmifelelőséhez。Elérhetőség:privacy.hu@Betway精装版AstraZeneca.com

饼干szabályzat

一个weboldalunk饼干吉használ。一个következőkbentöbbetmegtudhat一个cookie的克洛尔,hogyanhasználjukőket,ES hogyanellenőrizhetiőket。

Ennek一个weboldalnak一个használatávalbeleegyezik一个cookie-Khasználatába一个CookieSzabályzatbanfoglaltak szerint。Abban AZ esetben,哈NEM egyezik百丽一használatukba,akkorkérjük一个lentiekbenleírtakszerint tiltsa乐őket,IGY一个cookie-K埃罗尔一个weboldalrólNEMkerülnek在AZ上számítógépére,egyébkészülékére。

宓AZ饼干吗?

一个cookie-k kismeretűszovegfile-ok, amelyek egy weboldal megtekintesekor kerulnek az keszulekere。一个weboldalon tortent minden egyes latogatas soran az在keszulekeről cookie-k visszakerulnek az eredeti weboldalra, vagy arra weboldalra, amee felismeri az adott cookie-t。cookie-k, weboldal szamara informacioval szolgalnak, lehetőve teve weboldanak, hogy emlekezzek az在keszulekere az ismetelt megtekintes alkalmaval。一个cookie-k hasznalataval nőhet一felhasznaloi elmeny, az erdeklődesenek es igenyeinek megfelelően。

Többetmegtudhat一个cookiek-ROL,többekközöttarról,hogyanellenőrizhetimilyen cookiekkerültek一个készülékére,hogyan kezelje,töröljeőket,ITT:www.aboutcookies.org

饼干tipusok

Átmeneti(会话)ESállandó(永久)

Hasznalhatunk atmeneti cookie-kat, amelyek csak addig leteznek, ameddig对nem zarja bongeszőjet。Hasznalhatunk allando cookie-kat, amelyek hosszabb, meghatarozott időtartamig kerulnek tarolasra。

CEL

一个weblapunkon levőcookie-kat一kovetkezőcelra vagy celokra hasznaljuk。

CEL Leiras
Feltetlenul szukseges cooki -k, amelyek feltetlenul szuksegesek a felhasznalo altal kert szolgaltatasok elvegzesere
Teljesitmeny Cookie-k, amelyek informaciot gyűjtenek arrol, hogyan hasznaljak latogatok weboldalt, pl. melyik oldalakat latogatjak leggyakrabban, es hogy kapnak-e hibauzeneteket weboldalakrol
Funkcionális Cookie-k, amelyek lehetőve teszik weboldalnak, hogy megjegyezze一felhasznalo altali valasztasokat (pl. felhasznalo内华达州,nyelv, vagy区)es ezzel szemelyre szabottabba tegyek tartalmakat
Celzott 饼干-K,amelyek ARRAszolgálnak,hogy一个felhasználóérdeklődésikörénekmegfelelőbbhirdetéseketnyújtsanak。ARRA是használatosak,hogykorlátozzákannakszámát,hányszorLAT一个felhasználó埃及hirdetést,ES ARRA是,hogymérjék一个reklámkampányokhatékonyságát。

Harmadik fel altali曲奇饼

一个weboldalunk megengedheti harmadik FELáltali(úgynevezett第三方)的cookie-Kmegjelenését。结一个cookie-K nincsenek一英里ellenőrzésünkalatt。Továbbiinformációértazzal kapcsolatban,hogy一个harmadik FEL hogyanhasználja一个cookie-KATkérjük,látogassa梅格harmadik FELweboldalát。一个harmadik FELáltalelhelyezett cookie的KAL kapcsolatban一个LENTItáblázatszolgáltatinformációt,megnevezve一个cookiecélját是。

饼干-K ezen一个weboldalon

一只lenti tablazat foglalja, ossze饼干kat amelyeket az astrazeBetway精装版neca。胡weboldal hasznal。Kerjuk, ellenőrizze kulonboző阿斯利Betway精装版康weboldalakat,莫特az奥特hasznalt cookie-k elterhetnek az ezen一weboldalon hasznalt cookie-tol。

内华达州 CEL 酒店类型 Allandosag Eredet
azlogin_ BejelentkezéskorJONlétre,公顷felhasználókijelölteAZ “Emlékeztető” opciót。一个felhasználó电子邮件CIMETéSjelszaváttárolja。 Funkcionális Allando 第一方(belső)
azsession_ BejelentkezéskorJONlétre,公顷felhasználókijelölteAZ “Emlékeztető” opciót。一个következőalkalommal automatikusanbelépteti一个felhasználót一个weboldalra。 Funkcionális Allando 第一方(belső)
面板-EC kinyitott病了。tarolja osszezart)。 Funkcionális Allando 第一方(belső)
Cookie_AZ Rogziti, hogy a cookie hasznalata elfogadasra kerult Feltetlenul szukseges Allando 第一方(belső)
WEBTRENDS_ID AMELY nyomonköveti一个látogatást,AZoldalnézetet,STB。 Celzott Allando 第三方(harmadik恶魔altali kulső)

HogyanellenőrizhetiéStörölheti一个cookie-KAT

一个web bongeszők tobbsege elfogadja cookie-kat, de Onnek lehetősege van modositani bongeszőbeallitasait, elutasitani az uj cookie-kat, letiltani一meglevőket vagy ertesitest kerni, amennyiben一weboldal uj cookie-kat hasznal。

Annak erdekeben, hogy beallitsa bongeszőjet, hogy elutasitsa cookie-kat, kerem, vegye igenybe az utbaigazitas segedletet,阿米特bongeszőceg biztosit az在szamara (altalaban“帮助”、“工具”vagy“编辑”menupont alatt talalhato)。Reszletesebb itt talal www.aboutcookies.org

凯雷姆,figyeljen官方发展援助,hogy公顷elutasítja,vagy letiltja一个cookie,吉,一详情站点néhányfunkcionalitásaelveszhet。一个cookie-K vagy一个cookie酒店类型letiltásaNEM jelenti一个cookietörlését一个böngészőjéből。ÖnnekEZT格库龙EL凯尔végeznie一个böngészőjében。

Valtozasok饼干hasznalatunkban

如果你是一个有价值的人,你就会得到一个有价值的人。

Kapcsolat

Ha barmilyen kerdese felmerulne az itt leirtakkal kapcsolatban kerjuk, lepjen velunk kapcsolatba ezen az elerhetősegen keresztul:privacy@Betway精装版astrazeneca.com

布达佩斯

Betway精装版阿斯利康Kft。
Alízutca街4
布达佩斯
1117
+36 1 883 6500
+36 1 883 3336
hu-info@Betway精装版AstraZeneca.com