斯洛文尼亚


Betway精装版阿斯利康v Sloveniji

Izboljšanje zdravja我največji izziv s katerim se sooča类型svet。

科特globalna biofarmacevtska družba阿斯利Betway精装版康prispeva k odkrivanju razvoju在trženju inovativnih zdravil z različnih terapevtskih področij。

Našcilj我prispevati k izboljšanju zdravja z visokokakovostnimi učinkovitimi zdravili, ki博多pomagala bolnikom。

Betway精装版阿斯利康,podružnica v Sloveniji我usmerjena三ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne在presnovne bolezni。

Sodelujemo小号strokovnjaki Z ^&更多področijzdravstva,大双lažjerazumeli VSE izzive之三izrabili VSE svoje sposobnosti维尔ZA dosego skupnega cilja:izboljšanjezdravja。

Kontakt:

Betway精装版阿斯利康英国有限公司,Podružnicav Sloveniji
Verovškova 55
1000卢布尔雅那

电话:01 51 35 600
电传:01 51 35 635Betway精装版阿斯利康我globalno usmerjena všest terapevtskih področij


Zdravila družbe阿Betway精装版斯利康,ki registrirana v Sloveniji


Povzetki glavnih značilnosti zdravil

Informacije o registriranih zdravilih družbe阿Betway精装版斯利康na slovenskem trgu najdete na spletni strani Centralne贝兹zdravil。

Če上dodatna vprašanja v zvezi z našimi zdravili, se obrnite na nas prek telefonskeštevilke:
01 51 35 600。

3 V podružnicBetway精装版i阿斯利康斯洛维尼亚smo usmerjeni ključna terapevtska področja: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne在presnovne bolezni。Sodelovanje小号skupinami bolnikovV družbi阿Betway精装版斯利康se zavedamo kako pomembni所以etični transparentni odnosi z združenji bolnikov。Zato si skladno年代cilji zahtevami kodeksa EFPIA prizadevamo咱transparentne odnose z združenji bolnikov ter年代tem namenom zagotavljamo javno dostopen seznam finančne pomoči, ki smo吉姆乔科特farmacevtska industrija namenili。

Družba阿Betway精装版斯利康SIštevilneinterese熟食店žzdruženjibolnikov在丝帛skladnožveljavno zakonodajo欧盟,nacionalno zakonodajo之三kodeksiobnašanjaSE naprej prizadevala ZA medsebojnospoštovanje在sodelovanje。

Betway精装版阿斯利康,podružnicav Sloveniji,JE莱塔2019 sodelovala小号petimi skupinami bolnikov,KI SMO吉姆pomagali v skupnem znesku 58.000 EUR:

在alergijskih·Društvu pljučnih bolnikov SlovenijeSMO darovali 18.000 EUR果德pomočPRI izvedbi edukacijskega programa ZA bolnikežastmo之三kampanjeosveščanjaØpljučnem乐。

·SlovenskemuzdruženjuZA央行proti乐dojk欧洲唐娜smo darovali 15.000欧元科特pomočpri izvajanju letnega下。

·Društvu diabetikov PtujSMO darovali 1.000 EUR果德pomočPRI izvajanju letnega programa。

在klubov·Zvezi koronarnih društev Slovenijesmo namenili 4.000欧元咱pomočpri izvedbi projekta opolnomočenja koronarnih bolnikov。

·ZZvezo društev diabetikov SlovenijePA SMO sklenili partnerski sporazum v vrednosti 20.000 EUR ZA izvedbo programaosveščanjaotrokØzdravemnačinuživljenja。


Objava prenosa sredstev ZD在ZO


Zaposleni vdružbi阿斯Betway精装版利康verjamemo,达sodelovanje MED farmacevtskimidružbami在zdravstvenimi delavci之三zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva呐kakovost obravnave bolnikov在济nujno potrebno ZA razvoj novih,inovativnih zdravil在梅托德zdravljenja。

咱uspešno zdravljenje我ključno zaupanje bolnika v zdravstvene delavce在zdravstvene organizacije, da所以slednji seznanjeni z najnovejšimi možnostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil在priporočanju metod zdravljenja。

Menimo,DA SE preglednost sodelovanja MED farmacevtsko industrijo在zdravstvenimi delavci之三zdravstvenimi organizacijami najboljedoseže小号samoregulacijo在zato SMO SE zavezali,达海伯摩spoštovaliKodeksØjavni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem在zdravstvenim organizacijam小号strani farmacevtskihdružb。

MetodološkoobvestiloØporočanjupodatkov ZA勒托2019

Javna objava prenosa sredstev 2019

MetodološkoobvestiloØporočanjupodatkov ZA勒托2018

Javna objava prenosa sredstev 2018

MetodološkoobvestiloØporočanjupodatkov ZA勒托2017年

Javna objava prenosa sredstev 2017

MetodološkoobvestiloØporočanjupodatkov ZA勒托2016

Javna objava prenosa sredstev 2016

MetodološkoobvestiloØporočanjupodatkov ZA勒托2015年

Javna objava prenosa sredstev 2015


Kariera vdružbi阿斯Betway精装版利康

V družbi阿Betway精装版斯利康si prizadevamo ustvariti delovno okolje, ki zaposlenim predstavlja izziv在spodbuja njihovo ustvarjalnost učinkovitost。

CE输精管zanima DELO PRI NAS,南lahko svojživljenjepispošljete呐elektronski naslovinfosi@Betway精装版astrazeneca.comPoročanje neželenih učinkov

Zbiranje, ocenjevanje vrednotenje domnevnih neželenih učinkov zdravil ob upoštevanju kliničnih koristi zdravila南omogoča boljše poznavanje neželenih učinkov在posledic le-teh, odkrivanje dejavnikov tveganja在še neodkritih neželenih učinkov ter tako natančnejše poznavanje varnostnega profila zdravila。

Domnevni neželeni učinek zdravila pomeni和na neželeni učinek, pri katerem我mogoča vzročna povezanost地中海zdravilom在neželenim dogodkom。咱的poročanja我dovolj总和,哒我neželeni učinek povezan z zdravilom。

Če sumite, da上domnevni neželeni učinek zdravila družbe阿斯利康,gaBetway精装版 lahko poročate:

  1. svojemu zdravniku,
  2. 呐Javno agencijo Republike的Slovenije ZA zdravila在medicinskepripomočke(JAZMP)阿里
  3. direktno南preko povezavehttps://aereporting.Betway精装版astrazeneca.com/content/WebsiteServices/Global/286-globalaereporting-com/si/si/home.html

KAKO priti做NAS

Betway精装版阿斯利康英国有限公司,Podružnicav Sloveniji

Verovškova 55

1000卢布尔雅那


Informacija pripravljena:junija 2020 / SI-0969。